Manonvandenheuvel.com respecteert je privacy en neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus. Er zijn daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Persoonsgegevens

Wanneer je een comment plaatst, worden de volgende door jou zelf verstrekte gegevens verzameld: je naam, e-mailadres en IP-adres. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om eventueel met jou in contact te komen. Comments blijven eeuwig zichtbaar, tenzij de blog waaronder gereageerd is om welke reden dan ook verwijderd is.

Waar worden deze gegevens voor gebruikt?

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een winactie waaraan je hebt deelgenomen. Wanneer je hebt gewonnen zal ik jou een e-mail sturen om je hiervan op de hoogte te stellen en daarbij meteen om je adresgegevens vragen, zodat de prijs naar je verzonden kan worden.

Derden

Manonvandenheuvel.com zal je persoonsgegevens nooit aan derden verkopen en bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om bovenstaande doelen te realiseren. Je gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt wanneer de derde partij de gewonnen prijs rechtstreeks naar jou opstuurt, maar pas nadat ik hiervoor schriftelijk toestemming heb ontvangen van jou. Ook worden je gegevens aan derden verstrekt om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics

  • Er worden Google Analytics-cookies gebruikt om gegevens te verzamelen over het bezoekersgedrag;
  • Manonvandenheuvel.com heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • Het laatste octet van het IP-adres van bezoekers is gemaskeerd en daardoor geanonimiseerd;
  • Manonvandenheuvel.com deelt geen gegevens met Google, dit is uitgeschakeld;
  • Manonvandenheuvel.com maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Om websitebezoekers meer invloed te geven over hoe hun gegevens worden verzameld door Google Analytics, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. De add-on communiceert met het Google Analytics JavaScript (ga.js) om aan te geven dat er geen informatie over het websitebezoek mag worden verzonden naar Google Analytics.

Gebruik je een andere browser: maak dan gebruik van de instellingen voor de cookies via de pop-up onderin de website.

Verzoek tot inzage, correctie of verwijdering

Jij hebt als bezoeker recht om je persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Denk hierbij aan een geplaatste comment die je achteraf gezien verwijderd wil hebben. Mail jouw verzoek naar manon@manonvandenheuvel.com. Ik help je graag zo snel mogelijk, maar binnen de gestelde termijn van 4 weken, door op jouw verzoek reageren.

Klacht indienen

Als jij de indruk hebt dat de gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien jij meer informatie wenst over de beveiliging van door manonvandenheuvel.com verzamelde persoonsgegevens, kun je een klacht indienen door een e-mail te sturen naar manon@manonvandenheuvel.com.

Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link.

Wijziging van privacyverklaring

Manonvandenheuvel.com behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen.